خودرو

خودروسازان بدترین وضعیت سودآوری میان صنایع بورسی را ثبت کردند/ قیمت گذاری دستوری بلای جان صنایع غذایی و دارویی

بنابر گزارش پژوهشکده پولی و بانکی بانک مرکزی، رشد اسمی سود شرکت‌ها در سال ۱۳۹۹ نسبت به سال قبل بیش از ۱۳۳درصد بوده و در ۶ماهه و ۹ماهه ۱۴۰۰، رشد اسمی سود نسبت به مدت مشابه سال قبل به ترتیب ۱۰۸ و ۶۴درصد بوده است.

به گزارش اقتصادآنلاین؛ بیش از ۲۸۰ شرکت صنعتی پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران و فرابورس ایران وجود دارد که شرکت‌های فعال در ۶ گروه خودروسازی و قطعات، شیمیایی، دارویی، محصولات غذایی، فلزات اساسی و فرآورده‌های نفتی، بیش از نیمی از تولید کشور را در اختیار دارند.

در جدول زیر، وضعیت سودآوری شرکت‌های تولیدی بورس در بازه‌های عملکردی دوازده ماهه سال مالی ۱۳۹۹، ۶ ماهه و ۹ماهه ۱۴۰۰ بررسی شده است.

Annotation 2022-07-19 153946

بررسی این جدول نشان می‌دهد که شرکت‌های خودروسازی و ساخت قطعات، بدترین وضعیت را از منظر سودآوری، در میان شرکت‌های بورسی دارند. به نحوی که جمع سود خالص شرکت‌های این صنعت، منفی است. البته در ۹ ماهه ۱۴۰۰، تعداد شرکت‌های زیان‌ده در صنعت خودروسازی و ساخت قطعات کمتر از سال گذشته است. با این وجود، زیان تولیدشده در این صنعت در ۹ ماهه ۱۴۰۰ تقریبا برابر با ۹ ماهه ۱۳۹۹ است که نشانه‌ای از وضعیت ناامیدکننده صنعت خودروسازی و ساخت قطعات است.

از میان صنایع بورسی، صنعت فلزات اساسی و فرآورده‌های نفتی به ترتیب با ۹۷ و ۶۶درصد رشد سود اسمی ۹ ماهه نسبت به سال گذشته،  بیشترین رشد در سودآوری در بین صنایع را داشتند. از سوی دیگر، تولیدکننده‌های محصولات ضروری و مصرفی مانند صنایع دارویی و غذایی، رشد سود اسمی کمتر از رشد تورم داشته‌اند. به نحوی که رشد سودآوری صنعت محصولات غذایی در ۶ ماهه و ۹ ماهه سال ۱۴۰۰ نسبت به مدت مشابه سال، حدود صفر درصد بوده است و این نرخ رشدها برای صنعت دارویی نیز به ترتیب ۲۲درصد و ۳۰درصد بوده است. درواقع علاوه بر اینکه ارزش حقیقی سودآوری این صنایع کاهش داشته، تعداد شرکت‌های زیان‌ده در این صنایع در سال جاری نیز، نسبت به مدت مشابه سال گذشته افزایش یافته است. اما کاهش ارزش حقیقی سود این صنایع ناشی از چیست؟

میتوان کاهش ارزش حقیقی سود این صنایع و افزایش تعداد شرکت‌های زیانده را ناشی از قیمت‌گذاری دستوری در این صنایع دانست که موجب اثرگذاری منفی بر حاشیه سود این صنایع شده است. علاوه بر این، تعداد شرکت‌های زیان‌ده در صنعت غذایی و دارویی در ۹ ماهه، به ترتیب ۳ و ۴ شرکت بیشتر از سال گذشته بوده که نشان دهنده وضعیت نامناسب سودآوری در این صنایع است.


منبع:

اقتصاد آنلاین

چهارشنبه 29 تیر 1401 ساعت 17:30