خودرو

قیمت بهترین موتورسیکلت پرفروش ۲۰۲۲

مدل

قیمت ( تومان )

کبیر کلیک 150 سال 1400

۴۷,۰۰۰,۰۰۰

یاماها wr155 سال 1401

۱۷۵,۰۰۰,۰۰۰

هیلتون ۱۵۰۰ وات سال 1401

۲۵,۰۰۰,۰۰۰

طرح کلیک بینالود 150 سال 1401

۵۴,۰۰۰,۰۰۰

باکسر همتاز 200 سال 1400

۵۰,۰۰۰,۰۰۰

باکسر همتاز 200 سال 1401

۶۱,۰۰۰,۰۰۰

کبیر کلیک 150 سال 1401

۵۷,۰۰۰,۰۰۰

کاوازاکی نینجا نیوفیس 249 سال 1400

۲۸۹,۰۰۰,۰۰۰

لیفان پی کی 135 سال 1399

۳۳,۰۰۰,۰۰۰

چهار چرخ 150 جترو

۶۲,۰۰۰,۰۰۰

باجاج پالس ان اس 160 سال 1401

۱۰۵,۰۰۰,۰۰۰

یاماها گرند فیلانو 125 سال 1400

۱۷۰,۰۰۰,۰۰۰

ویشتا 150 سال 1400

۵۹,۰۰۰,۰۰۰

500 وات دندی

۱۴,۵۰۰,۰۰۰

یاماها Aerox 155 سال 1401

۱۶۵,۰۰۰,۰۰۰

یاماها مدل طرح nvx 155 Aerox سال 1401

۷۲,۰۰۰,۰۰۰

پیاجیو لیبرتی ABS 150 سال 1398

۸۵,۵۰۰,۰۰۰

های پرو (Hi pro) طرح Z1000 سال 1400

۱۴۵,۰۰۰,۰۰۰

کلیک ثاقب 150 سال 1401

۴۵,۵۰۰,۰۰۰

پرواز ان ام اس 200 سال 1401

۳۹,۰۰۰,۰۰۰

پرواز مدل ان ام اس 200 سی سی سال 1401

۳۹,۰۰۰,۰۰۰

پرواز ان ام اس 200 سال 1400

۳۲,۵۰۰,۰۰۰

پرواز ان ام اس 150 سال 1400

۳۱,۵۰۰,۰۰۰

توسن مینی ام ام 3 3000 وات سال 1400

۷۳,۰۰۰,۰۰۰

پرواز ان ام اس 125 پی اس سال 1399

۲۵,۵۰۰,۰۰۰

پرواز ان ام اس 125 سال 1400

۳۵,۰۰۰,۰۰۰

همتاز آر اس 150 سال 1400

۶۳,۰۰۰,۰۰۰

پرواز 200

۲۸,۰۰۰,۰۰۰

رهرو طرح باکسر سال 1401

۵۱,۰۰۰,۰۰۰

پرواز 150

۳۸,۰۰۰,۰۰۰

پرواز 125 استارتی

۲۶,۰۰۰,۰۰۰

تریل پرواز جی وای 200 سال 1400

۵۶,۵۰۰,۰۰۰

پرواز 125 هندلی

۲۵,۵۰۰,۰۰۰

سوزوکی جیکسر سال 1401

۲۵۵,۰۰۰,۰۰۰

پرواز ار دی 125 سال 1400

۴۰,۰۰۰,۰۰۰

سحر ار ان ام اس 125 سال 1399

۲۲,۰۰۰,۰۰۰

پرواز ان ام اس استارتی 125 سال 1399

۲۵,۵۰۰,۰۰۰

سحر سی دی آی 125 1399

۲۲,۰۰۰,۰۰۰

سحر 135 ار دی

۳۴,۳۰۰,۰۰۰

سحر 125 هندلی

۲۵,۵۰۰,۰۰۰

سحر سی جی ال 150 سال 1400

۳۳,۰۰۰,۰۰۰

سحر 125 استارتی

۳۵,۰۰۰,۰۰۰

سحر 200

۲۸,۰۰۰,۰۰۰

سحر 150

۳۷,۰۰۰,۰۰۰

سحر آر سی جی 200 سال 1399

۲۴,۵۰۰,۰۰۰

نامی 150 سی دی ای استارتی سال 1400

۲۷,۰۰۰,۰۰۰

نامی ار ایکس 249

۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰

نامی 2000 وات سال 1400

۳۴,۰۰۰,۰۰۰

نامی ام ال ان 3000 وات لیتومی

۴۹,۵۰۰,۰۰۰

دایچی ای اچ 1800 وات سال 1399

۳۰,۰۰۰,۰۰۰

نامی 150 تی اس سال 1400

۳۵,۰۰۰,۰۰۰

نامی 125 سی دی ای سال 1399

۲۳,۵۰۰,۰۰۰

دایچی 3000 ای سی سال 1399

۳۹,۵۰۰,۰۰۰

تکتاز تی کی 125 استارتی سال 1400

۴۰,۰۰۰,۰۰۰

تکتاز تی کی 125 دیسکی استارتی سال 1400

۲۹,۰۰۰,۰۰۰

هوندا پی سی ایکس(ای بی اس) 150 1400

۱۴۱,۰۰۰,۰۰۰

هوندا پی سی ایکس 150 سال 1400

۱۶۰,۰۰۰,۰۰۰

هوندا ادونس 150 سال 1400(اندونزی با ABS)

۱۱۸,۰۰۰,۰۰۰

هوندا ادونس 150 سال 1400(تایلند با ABS)

۱۲۴,۰۰۰,۰۰۰

هوندا ادونس 150 سال 1400(اندونزی)

۱۱۰,۰۰۰,۰۰۰

هوندا کلیک ای 150 سال 1399

۷۶,۵۰۰,۰۰۰

هوندا کلیک 165 سی سی سال 1400

۸۷,۰۰۰,۰۰۰

هوندا کلیک ای 150 سال 1400

۹۳,۵۰۰,۰۰۰

هوندا کلیک ای 150 سال 1401

۱۲۴,۰۰۰,۰۰۰

هوندا Genio سال 1400

۵۵,۰۰۰,۰۰۰

هوندا Genio سال 1399

۵۴,۵۰۰,۰۰۰

هانی کلیک 150 سال 1401

۵۴,۰۰۰,۰۰۰

هانی کلیک 150 سال 1400

۳۹,۵۰۰,۰۰۰

دایچی وی پی 125 سال 1398

۳۶,۰۰۰,۰۰۰

دایچی سی آر 150 سال 1400

۵۲,۰۰۰,۰۰۰

دایچی ار ایکس 249

۸۴,۰۰۰,۰۰۰

دایچی 3000 ای سی سال 1400

۴۱,۰۰۰,۰۰۰

پالس ان اس 200

۸۹,۰۰۰,۰۰۰

پالس 200 آر اس سال 1400

۹۹,۰۰۰,۰۰۰

باجاج ار اس 200 سال 1400

۹۹,۰۰۰,۰۰۰

باجاج 220 Avenger سال 1401

۱۴۳,۰۰۰,۰۰۰

باجاج ان اس 160 سال 1400

۷۶,۰۰۰,۰۰۰

باجاج بکسر 150 سال 1398

۴۳,۰۰۰,۰۰۰

باجاج پالس یو جی فور 180 سال 1395

۷۱,۰۰۰,۰۰۰

باجاج مدل Avenger 220 سال 1401

۱۴۲,۰۰۰,۰۰۰

باجاج پالس 200 ان اس سال 1401

۹۳,۵۰۰,۰۰۰

ارشیا 150 سی جی سال 1398

۲۱,۰۰۰,۰۰۰

رایکا 125 سال 1399

۲۴,۰۰۰,۰۰۰

یاماها مدل طرح nvx 155 Aerox سال 1400

۵۳,۰۰۰,۰۰۰

یاماها Aerox 155 سال 1400

۱۰۸,۰۰۰,۰۰۰

یاماها ام تی 25

۲۶۵,۰۰۰,۰۰۰

یاماها ان ام آ ایکس 150 سال 1400

۱۴۰,۰۰۰,۰۰۰

یاماها ایروکس 155 سال 1399

۱۰۲,۰۰۰,۰۰۰

یاماها گرند فیلانو 125 سال 1399

۹۹,۰۰۰,۰۰۰

یاماها کیوبکس 125 سال 1400

۹۰,۰۰۰,۰۰۰

یاماها کیوبکس 125 سال 1399

۸۲,۰۰۰,۰۰۰

یاماها XSR 155

۱۵۱,۰۰۰,۰۰۰

یاماها NMAX 155

۱۲۲,۰۰۰,۰۰۰

یاماها NMAX 155 کی لس

۱۲۲,۰۰۰,۰۰۰

کلیک کریستال 150 سال 1399

۳۷,۰۰۰,۰۰۰

یاماها NMAX 155

۱۴۰,۰۰۰,۰۰۰

سپهر اس کی زد 1600 وات سال 1400

۳۳,۰۰۰,۰۰۰

کلیک کریستال 125 سال 1399

۳۲,۰۰۰,۰۰۰

رادوین ال جی سی سال 1399

۳۴,۰۰۰,۰۰۰

سپهر اس کی زد 1600 وات سال 1399

۲۳,۰۰۰,۰۰۰

آشیل دی وای 125 سال 1399

۳۶,۰۰۰,۰۰۰

سپهر ال 200 سال 1400

۴۷,۰۰۰,۰۰۰

تیزتک سی جی 150 سال 1399

۲۵,۵۰۰,۰۰۰

سپهر اف اس 110 سال 1399

۳۱,۰۰۰,۰۰۰

کلیک LURTS 150 سال 1400

۳۹,۰۰۰,۰۰۰

فیدل کلاسیک 169 سال 1399

۵۹,۰۰۰,۰۰۰

فیدل اس وای ام 200 سال 1399

۶۱,۰۰۰,۰۰۰

کلیک ثاقب خودرو ۱۵۰ کی لس سال 1400

۴۲,۵۰۰,۰۰۰

اس وای ام 250 لاکی

۸۶,۰۰۰,۰۰۰

ایباک وی ان 1200 سال 1399

۳۲,۰۰۰,۰۰۰

کلیک بلنتا 150 سال 1401

۴۹,۰۰۰,۰۰۰

کلیک بلنتا 150 سال 1400

۴۶,۹۰۰,۰۰۰

کلیک هدا 150 سال 1400

۴۸,۰۰۰,۰۰۰

کلیک هدا 150 1401

۵۴,۰۰۰,۰۰۰

شهاب سی جی 150 سال 1399

۲۷,۰۰۰,۰۰۰

شهاب ویو 130 سال 1400

۲۷,۵۰۰,۰۰۰

کلیک هدا 150 سال 1399

۳۹,۰۰۰,۰۰۰

همتاز ای اچ 200

۳۶,۵۰۰,۰۰۰

همتاز ای اچ 800

۲۰,۰۰۰,۰۰۰

همتاز HANWAY NK 250

۹۳,۰۰۰,۰۰۰

همتاز Blenta click vr 150

۴۸,۵۰۰,۰۰۰

شهاب سی جی 125 سال 1399

۲۶,۰۰۰,۰۰۰

آپریلیا اس آر 150 سال 1398

۴۸,۵۰۰,۰۰۰

همتاز چهار چرخ CF1000

۵۶۷,۰۰۰,۰۰۰

همتاز چهار چرخ AU200

۹۷,۰۰۰,۰۰۰

همتاز چهار چرخ AU150

۶۵,۰۰۰,۰۰۰

همتاز چهار چرخ CF600

۳۷۵,۰۰۰,۰۰۰

همتاز ان بی 200

۷۰,۰۰۰,۰۰۰

همتاز ای ام 1200

۳۱,۰۰۰,۰۰۰

همتاز ای ام 3000

۴۲,۵۰۰,۰۰۰

همتاز ای ار اس 2 5000

۱۰۴,۵۰۰,۰۰۰

همتاز چهار چرخ ATV125

۵۲,۰۰۰,۰۰۰

همتاز چهار چرخ ATV250

۸۷,۰۰۰,۰۰۰

همتاز آر اس 150 سال 1399

۴۵,۰۰۰,۰۰۰

همتاز بلنتا 249 زد

۱۲۹,۰۰۰,۰۰۰

همتاز 200

۴۱,۵۰۰,۰۰۰

همتاز BLENTA CR 200

۷۹,۰۰۰,۰۰۰

همتاز شکاری 200 اس اچ

۴۰,۵۰۰,۰۰۰

همتاز 150

۳۴,۵۰۰,۰۰۰

همتاز ایکس ای ام 200 سال 1399

۳۸,۵۰۰,۰۰۰

لاکی 2000 اس ایکس

۳۲,۰۰۰,۰۰۰

رهرو باکسر 150 سال 1400

۳۴,۰۰۰,۰۰۰

رهرو سی جی 125 سال 1399

۲۴,۰۰۰,۰۰۰

رهرو سی جی 125 سال 1399

۲۹,۰۰۰,۰۰۰

رهرو 125 سال 1400

۳۴,۰۰۰,۰۰۰

رهرو 150 ام دبلیو

۳۱,۰۰۰,۰۰۰

رهرو کریستال طرح کلیک 150 سال 1400

۳۵,۰۰۰,۰۰۰

رهرو ام دبلیو 150 سال 1400

۴۱,۰۰۰,۰۰۰

دلتا وای دی 1500 سال 1399

۲۵,۵۰۰,۰۰۰

دلتا سی دی آی ۱۲۵ مدل 1398

۲۲,۵۰۰,۰۰۰

تی وی اس Apache

۸۵,۰۰۰,۰۰۰

تی وی اس JUPITER 110 سال 1398

۶۶,۰۰۰,۰۰۰

تی وی اس وگو 110 سال 1398

۸۸,۰۰۰,۰۰۰

تی وی اس مدل RockZ سال 1401

۸۶,۰۰۰,۰۰۰

هیرو هانک 150 سال 1395

۴۸,۰۰۰,۰۰۰

زونتس آر 250 سال 1399

۸۰,۰۰۰,۰۰۰

زونتس ار 250 سال 1400( کی لس)

۱۱۱,۵۰۰,۰۰۰

زونتس ار 250 سال 1400

۸۰,۰۰۰,۰۰۰

زونتس اس 250 سال 1399

۹۱,۰۰۰,۰۰۰

زونتس وی 249 سال 1400

۱۸۶,۰۰۰,۰۰۰

تلاش سی دی ای 150 سال 1399

۲۸,۵۰۰,۰۰۰

تریل پرواز جی وای 200 سال 1399

۵۵,۰۰۰,۰۰۰

تریل روان کیو ام 200 1401

۹۱,۰۰۰,۰۰۰

ثمین اسکوتر برقی BIMAX X1 PRO

۴۰,۰۰۰,۰۰۰

ثمین کی اف 1200

۱۹,۰۰۰,۰۰۰

ثمین SK500 SERI A

۱۸,۵۰۰,۰۰۰

ثمین SK500 SERI B

۲۰,۵۰۰,۰۰۰

ثمین SK500 SERI C

۲۰,۵۰۰,۰۰۰

ثمین کی ان 500 وات

۱۸,۵۰۰,۰۰۰

نامی 800 وات سال 1398

۲۱,۰۰۰,۰۰۰

نیرو محرکه نامی 125 هندلی

۲۴,۰۰۰,۰۰۰

نیرو محرکه نامی 125 استارتی

۲۷,۵۰۰,۰۰۰

نیرو محرکه نامی 150

۲۷,۵۰۰,۰۰۰

نیرو محرکه نامی 200

۲۸,۰۰۰,۰۰۰

نیروی محرکه EL510

۳۴,۰۰۰,۰۰۰

پیشتاز D4-150cc

۴۱,۰۰۰,۰۰۰

پیشتاز evo 200

۵۷,۰۰۰,۰۰۰

پیشتاز D4 200

۴۱,۰۰۰,۰۰۰

پیشتاز PMT150

۴۱,۰۰۰,۰۰۰

لاکی دبلیو 1500 ام ای

۲۵,۰۰۰,۰۰۰

رودوین 135

۳۴,۰۰۰,۰۰۰

سوزوکی جیکسر اس اف سال 1398

۷۰,۰۰۰,۰۰۰

ار اس 200

۸۹,۰۰۰,۰۰۰

پیشتاز 200 سی دی ای

۳۱,۵۰۰,۰۰۰

هرم اسپید 130

۳۲,۰۰۰,۰۰۰

سوزوکی جیکسر سال 1400

۲۳۴,۰۰۰,۰۰۰

استار اچ ال ایکس 150

۳۷,۰۰۰,۰۰۰

پیشتاز 150 سی دی ای

۳۹,۰۰۰,۰۰۰

سوزوکی v-storm سال 1400

۲۸۵,۰۰۰,۰۰۰

آپاچی 160

۶۰,۰۰۰,۰۰۰

جهانرو مدل CF250 RACE سال ۱۴۰۰

۱۱۷,۰۰۰,۰۰۰

ژوپیتو 110

۴۰,۰۰۰,۰۰۰

سوزوکی اینازوما 250 سال 1399

۱۹۴,۵۰۰,۰۰۰

توسن آر ال 5 5000وات سال 1400

۸۰,۰۰۰,۰۰۰

سوزوکی اینازوما 250 سال1400

۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰

توسن مینی ام ام 3 3000 وات سال 1399

۵۹,۰۰۰,۰۰۰

توسن اس کی 6 6000 وات سال 1400

۱۱۰,۰۰۰,۰۰۰

پیشتاز کافه ریسرانژکتوری ایکس 249

۶۵,۰۰۰,۰۰۰

توسن ۷۰۰۰W SR7 ECO سال ۱۴۰۰

۹۶,۰۰۰,۰۰۰

ت توسن ۶۰۰۰W SK6 ECO سال ۱۴۰۰

۸۷,۰۰۰,۰۰۰

باسل اسکوتر 125اس سی دو Bassel

۴۱,۰۰۰,۰۰۰

توسن اس ار 7 7000 وات سال 1399

۹۶,۰۰۰,۰۰۰

توسن اس کی 6 6000 وات سال 1399

۸۷,۰۰۰,۰۰۰

زمرد کویر 125

۳۱,۰۰۰,۰۰۰

زمرد کویر 150

۳۱,۵۰۰,۰۰۰

توسن آر ال 5 5000وات سال 1399

۷۹,۰۰۰,۰۰۰

توسن اس ار 7 7000 وات سال 1400

۱۲۰,۰۰۰,۰۰۰

باسل 200 سی جی

۳۲,۰۰۰,۰۰۰

توسن مینی ام ام 3 3000 وات سال 1400

۷۰,۰۰۰,۰۰۰

باسل 150 سی جی

۳۰,۰۰۰,۰۰۰

کی وی Vieste 249 1400

۱۱۴,۰۰۰,۰۰۰

زمرد کویر 200

۳۲,۵۰۰,۰۰۰

ساوین ام تی 200 سال 1400

۳۲,۰۰۰,۰۰۰

کریستال 125 پلاس

۳۴,۰۰۰,۰۰۰

ساوین ام کی زد 150 سال 1399

۳۰,۵۰۰,۰۰۰

ساوین ام کی زد 169 سال 1399

۲۴,۰۰۰,۰۰۰

250 طرح کی تی ام فلات

۹۰,۰۰۰,۰۰۰

فلات 200 طرح سی ار اف

۶۴,۵۰۰,۰۰۰

ام کی زد 200

۵۴,۰۰۰,۰۰۰

متین 200 ام کی زد سال 1399

۴۹,۰۰۰,۰۰۰

متین 200 سال 1397

۴۷,۰۰۰,۰۰۰

همتاز FALAT DT 20

۸۳,۰۰۰,۰۰۰

سی دی ای 150 سال 1399

۲۴,۰۰۰,۰۰۰

تی وی اس اچ ال ایکس 150 سال 1399

۳۸,۰۰۰,۰۰۰

200 ام کی زد

۵۴,۰۰۰,۰۰۰

هوندا اسکوپی 110 سال 1400

۶۱,۰۰۰,۰۰۰

بهساز موتور برقی لیتیوم یون EMT-S1

۳۷,۵۰۰,۰۰۰

بهساز موتور برقی اسیدی EMT-S1

۲۹,۵۰۰,۰۰۰

بیکلاچ ZOMOROD 125 S

۳۷,۰۰۰,۰۰۰

پانیک 125

۴۴,۰۰۰,۰۰۰

لاکی 250

۸۹,۰۰۰,۰۰۰

لاکی 185 وی اف 3

۵۷,۰۰۰,۰۰۰

لاکی 180

۴۷,۰۰۰,۰۰۰

رهرو 150 پلاس

۳۷,۰۰۰,۰۰۰

شباب ویو 130 سال 1399

۲۸,۵۰۰,۰۰۰

پیشتاز 125

۲۸,۵۰۰,۰۰۰


Source link

نمایش بیشتر

نوشته های مشابه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

دکمه بازگشت به بالا