خودرو

بیمه موظف به پرداخت افت قیمت خودرو در تصادفات

به گزارش صنعت ماشین،  سرهنگ احسان مومنی، رئیس اداره تصادفات پلیس راهور تهران در مصاحبه‌ای با شبکه پنج تلویزیون گفت: وقتی دو خودرو با یکدیگر تصادف می‌کنند، یک خسارت مستقیم و ظاهری داریم که همه آن را می‌بینند و یک خسارت غیرمستقیم و غیرظاهری داریم که دیده نمی‌شود.

وی گفت: این خسارت غیرمستقیم باعث می‌شود که از ارزش ماشین کاسته شود و به اصطلاح قیمت خودرو افت کند.

رئیس اداره تصادفات پلیس راهور تهران بزرگ افزود: افت قیمت خودرو یک جنبه قانونی دارد و کسی که خسارتی را به دیگری وارد می‌نماید، مکلف به جبران آن یا به صورت مستقیم و یا به صورت غیرمستقیم است.

سرهنگ مومنی گفت: قبلا بدین صورت بود که کسی که زیان دیده بود و تقاضای افت قیمت می‌کرد، پس از آنکه افت قیمت توسط کارشناسان تعیین می‌شد، راننده مقصر از جیب خود آن افت را پرداخت می‌کرد، ولی از اواخر سال 1397 با مصوبه شرکت بیمه و دستورالعمل بیمه مرکزی، به این صورت شد که زیان دیده اگر تقاضای افت قیمت داشته باشد، به کارشناس خبره مراجعه می‌کند تا این افت قیمت را تعیین کند و شرکت بیمه مکلف است خسارت را از بیمه شخص ثالث مقصر حادثه تا سقف تعهدات آن پرداخت نماید.

وی با ذکر مثالی ادامه داد: سواری پرایدی با وانتی تصادف می‌کند و فرض بر اینکه وانت مقصر حادثه است و سواری پراید یک سری خسارت مستقیم و غیرمستقیم دیده است و خسارت سواری پراید 10 میلیون و افت قیمت آن پس از تعیین 5 میلیون که جمعا 15 میلیون می‌گردد و این 15 میلیون اگر بیمه شخص ثالث وانت تا سقف 15 میلیون پوشش بدهد که شرکت بیمه کامل آنرا به زیان دیده پرداخت می‌نماید و اگر افت قیمت و خسارت بالاتر از تعهدات وانت پیکان باشد تا سقف تعهدات بیمه پرداخت می‌کند و مازاد آنرا راننده وانت از جیب خود به زیان دیده پرداخت می‌کند.

رئیس اداره تصادفات پلیس راهور تهران بزرگ افزود: اگر مجدد این وانتتصادف دیگری انجام دهد بیمه باز هم خسارات را جبران می‌کند، اما این بار این راننده، راننده پر تصادف است و تخفیف بیمه دیگر به وی تعلق نخواهد گرفت.


منبع:

صنعت ماشین

پنجشنبه 23 تیر 1401 ساعت 16:35