خودرو

افزایش رضایت مشتریان ایران خودرو

ایکوپرس : گزارش منتشرشده شرکت بازرسی کیفیت و استاندارد ایران درخصوص وضعیت طرح پی‌گیری مشتریان فروش شرکت ایران‌خودرو، نشان می‌دهد روند رضایت مشتریان از فرآیند تحویل از عدد ۴/ ۷۲درصد در فروردین‌ماه به ۹/ ۸۱درصد در هفته دوم تیرماه رسیده است. برپایه این گزارش، درصد ایرادات خودروهای تحویلی در هفته دوم تیرماه نسبت به ابتدای سال روند کاهشی داشته، به گونه‌ای که از عدد ۹/ ۵درصد در فروردین به عدد ۹/ ۴درصد در هفته دوم تیرماه کاهش یافته است. اجرای پروژه‌های بهبود کیفیت و نظارت‌های مستمر در فرآیند تحویل و اجرای برنامه‌های اصلاحی در خودرو قبل از تحویل سبب افزایش رضایتمندی مشتریان بوده است. اقدامات بهبود متعددی در شبکه فروش گروه صنعتی ایران‌خودرو برای افزایش رضایتمندی مشتریان در حال اجراست که به طور حتم آثار آن برای مشتریان مشهود خواهد بود.


منبع:

دنیای اقتصاد

چهارشنبه 22 تیر 1401 ساعت 00:16