هشدار پلیس به خریداران و فروشندگان خودرو

سرهنگ جهانی، معاون اجتماعی پلیس راهور گفت: خرید و فروش قطعی خودرو، فقط در مرکز تعویض پلاک انجام شود. فروشندگان و خریدران خودرو با خرید و فروش وکالتی، خود را به دردسر نیندازند. بهترین شیوه، نوشتن مبایعه نامه دستی و پس از آن مراجعه به مراکز تعویض پلاک برای به نام زدن قطعی خودرو است.