اقتصادی

جوابیه وزارت کار به چند گزارش مربوط به افزایش مستمری بازنشستگان – دنیای معدن

عمومی کشور گفته نمی شود. بیشتر بخوانید : افزایش فشار بهارستان به پاستور از جبهه قانون / نامه رییس کمیسیون اقتصادی به قالیباف درباره افزایش حقوق بازنشستگان خروجی جلسه مجلس ، وزیرکار و نمایندگان تشکل های بازنشستگان اعلام شد / ارسال مغایرت های مصوبات دولت با قانون به هیات تطبیق مقررات بر اساس آماری که مرکز پژوهش ها داده، پارسال حدود هزار و 200 میلیارد تومان از …

بررسی بیمه شدگان شاغل و سهم آنها از کل شاغلان ضروری است. در تعریف، بیمه شده به فردی گفته می شود که با پرداخت مبالغی به عنوان حق بیمه، حق استفاده از مزایای مندرج در قانون سازمان بیمه گر را دارد. بیمه شده اجباری، بیمه شده ای است که به دستور کارفرما یا نماینده او در محلی به نام کارگاه کار می کند و مزد و حقوق می گیرد. بیمه شده خاص، فردی است که مشمول بیمه اجباری نبوده و با میل و …

…، میزان اعتبارات دریافتی صندوق ها از حدود 30 هزار میلیارد تومان در سال 1393 به حدود 217 هزار میلیارد تومان در سال 1401 رسیده است. این درحالی است که اعتبار کمکی به صندوق های دستگاهی ورشکسته همچون صندوق بازنشستگی کارکنان صداوسیما، صندوق بازنشستگی کارکنان هما و… در این آمار لحاظ نشده است. این کمک ها عمدتا به سه صندوق بازنشستگی کشوری، لشکری و صندوق فولاد پرداخت شده است. گرچه سازمان تامین …

…. وی گفت: از آن طرف انتصابات صورت گرفته در تامین اجتماعی نیز باعث شد تا تصمیمات چندان درستی در حوزه بازنشستگان گرفته نشود، اگر چه تلاش و نیت این بود که تحولی در سازمان ایجاد شود ولی بحث اشراف به حوزه و گرفتن تصمیمات مناسب است و دیدیم که در بحث افزایش حقوق بازنشستگان، سازمان مصوبه شورای عالی کار را با فشار رسانه ها و تشکل ها پذیرفت وگرنه افزایش 10 درصدی در حقوق بازنشستگان حداقل بگیر اعمال می شد. …

فرایند‭ ‬قانونی‭ ‬افزایش‭ ‬سالانه‭ ‬مستمری ها در‭ ‬سازمان‭ ‬تامین اجتماعی موضوع‭ ‬معیشت‭ ‬قشر‭ ‬بازنشسته‭ ‬و‭ ‬تامین‭ ‬و‭ ‬ارائه‭ ‬خدمات‭ ‬مطلوب‭ ‬در‭ ‬چارچوب‭ ‬قوانین‭ ‬و‭ ‬تعهدات‭ ‬قانونی‭ ‬صندوق های‭ ‬بازنشستگی‭ ‬و‭ ‬پرداخت‭ ‬به موقع‭ ‬حقوق‭ ‬ماهانه‭ ‬این‭ ‬عزیزان،‭ ‬از‭ ‬مهم ترین‭ ‬ماموریت ها‭ ‬و‭ ‬دغدغه های‭ ‬وزارت‭ ‬تعاون،کارورفاه‭ ‬اجتماعی‭ ‬و‭ ‬صندوق های‭ ‬بازنشستگی‭ ‬زیرمجموعه‭ ‬این‭ ‬وزارتخانه‭ ‬ازجمله‭ ‬سازمان‭ ‬تامین اجتماعی‭ ‬به‭ ‬عنوان‭ ‬بزرگ ترین‭ ‬صندوق‭ ‬بازنشستگی‭ ‬کشور‭ ‬است‭.‬ مواد‭ …

همان سال کارگران کمتر نباشد. وفق مصوبه شورای عالی کار مورخ 19 اسفند1400 حداقل دریافتی کارگران برای سال 1401 به مبلغ 5 میلیون و 580 هزار تومان در ماه رسید. براساس مصوبه هیات وزیران، در خصوص حداقل حقوق بازنشستگان، از کار افتادگان و مجموع مستمری بازماندگان سازمان تأمین اجتماعی که به موجب قوانینی از جمله مواد 96 و 111 قانون تأمین اجتماعی نباید از حداقل مزد کارگری کمتر باشد، با رعایت قوانین …

، نحوه افزایش حقوق بازنشستگان به این ترتیب است که پایه حقوق حداقلی بگیران که 62 درصد کل بازنشستگان تامین اجتماعی را دربرمی گیرد افزایش 57.4 درصدی می یابد و حداقل دریافتی آنها به پنج میلیون و 580 هزار تومان می رسد. افزایش حقوق گروه دوم یعنی مستمری بگیران زیر 10 میلیون تومان حقوق که 32 درصد از بازنشستگان تامین اجتماعی را شامل می شود، 10 درصد است که مبلغ کمک معیشتی 650 هزار تومان به آن اضافه می شود و …

دولت ارسال شد. طبق مصوبه ای که در هیات مدیره سازمان به تصویب رسید، افزایش مستمری بازنشستگان به اندازه مصوبات شورای عالی کار و به علاوه متناسب سازی است و برای سطوح مختلف حقوق بگیر بازنشسته هم، افزایش 38 درصدی به علاوه 500 هزار تومان تصویب شده است. 19 اسفند شورای عالی کار دستمزد 1401 کارگران را با 57.4 درصد افزایش نسبت به سال قبل اعلام کرد و حداقل دستمزد با مبنای 30 روز ماهیانه چهار میلیون و …

حقوق بگیر بازنشسته هم، افزایش 38 درصدی به علاوه 500 هزار تومان تصویب شده است. 19 اسفند شورای عالی کار دستمزد 1401 کارگران را با 57.4 درصد افزایش نسبت به سال قبل اعلام کرد و حداقل دستمزد با مبنای 30 روز ماهیانه چهار میلیون و 179 هزار و 750 تومان شد؛ و بازنشستگان تامین اجتماعی هم باتوجه به مصوبه شورای عالی کار و همچنین پس از مصوبه هیات مدیره سازمان منتظر افزایش حقوق مانند کارگران و اجرای …

تامین اجتماعی با این افزایش 57.4 درصدی، حقوق 62 درصد بازنشستگان حداقلی بگیر به 5 میلیون و 580 هزار تومان می رسد. برای گروه دوم بازنشستگان که زیر 10 میلیون تومان و گروم سوم که بالاتر از آن دریافت می کنند، افزایش حقوق ده درصد اعمال می شود. اما برای گروه دوم علاوه بر آن ده درصد، مبلغ کمک معیشتی 650 هزار تومانی هم در نظر گرفته شده که اعمال می شود. گروه دوم شامل 32 درصد بازنشستگان …

قوانین مربوط و لحاظ مصوبه شورای عالی کار، میزان دریافتی آنان معادل حداقل حقوق و دستمزد کارگران شاغل تعیین و با افزایش 57.4 درصدی همراه خواهد بود؛ به نحوی که از پنج میلیون و 580 هزار تومان کمتر نباشد. همچنین با توجه به حکم قانون بودجه سال 1401 (مصوب مجلس شورای اسلامی) در خصوص صندوق های مختلف بازنشستگی (مبنی بر رشد 10 درصدی حقوق بازنشستگان) و در راستای هماهنگ سازی پرداخت حقوق در تمام …

رضایت دهند، نه خوشایند است و نه نگهدار حرمت آنها محسوب می شود. به هیچ وجه حاضر نیستیم اجرای قانون را با این برنامه عوض کنیم. به گزارش تجارت نیوز، در اصل ریشه این نارضایتی به نقض مصوبه هیات مدیره سازمان تامین اجتماعی باز می گردد. هیات مدیره سازمان تامین اجتماعی، مبنای افزایش مستمری بازنشستگان خود را برای سال 1401 مصوبه دستمزدهای شورای عالی کار قرار داد. براین اساس، می بایست حداقل مستمری 57 درصد و مستمری بالاتر از سطوح به میزان 38 درصد زیاد می شد. اما هیات دولت در مقام ابلاغ کننده نهایی این مصوبه، برای سایر سطوح بگیران افزایشی 10 درصدی در نظر گرفت. …

کوتاهی می کند در حالیکه افزایش حقوق مطابق با مصوبه ی شورایعالی کار حق کارگران است. اینکه چرا دولت تا به امروز با این افزایش حقوق موافقت نکرده جای سوال دارد! حقوق بازنشستگان، نتیجه ی سال ها بیمه پردازیِ آن هاست و در واقع آنچه امروز به عنوان حقوق به آن ها پرداخت می شود پولی است که از جیب خودشان به آن ها می رسد. فتحی همچنین با انتقاد از وضعیتِ خدماتِ درمانیِ بیمه شدگانِ تامین اجتماعی گفت: نمی …

…، خواهان پرداخت مابه التفاوت تطبیق به مدت 26 ماه به بازنشستگان هستیم. 2-با توجه به افزایش 50 درصدی حقوق شاغلین بانک ها از تاریخ 1398/12/01 و انجام هفت ماه دیرتر (1399/07/01) برای بازنشستگان، خواهان پرداخت مابه التفاوت 7 ماه به بازنشستگان بانک ها هستیم. 3-مطالبات ایثارگران، جانبازان و آزادگان طبق قوانین مصوب و نص صریح قانون به بازنشستگان مشمول پرداخت شود. …

به گزارش سلام نو، با توجه به روال هر سال حقوق بازنشستگان اوایل سال جدید کمی افزایش می یابد.حقوق بازنشستگان همانند سایر حقوق به صورت ماهانه پرداخت می شود. مجلس با افزایش حقوق بازنشستگان در سال 1401 موافقت کرده است و طبق خبر های اخیر به دست آمده درباره حقوق بازنشستگان و میزان افزایش آن مشخص شده است. اخبار منتشر شده از کمیسیون تلفیق حاکی از آن است که حقوق بازنشستگان بالاخره امسال افزایش و همسان سازی …

…> قامتی تصریح کرد: دولت به جای تخصیص بسته حمایتی برای بازنشستگان، ماده 96 قانون تأمین اجتماعی را لحاظ نماید و بدهیِ خود را به سازمان پرداخت کند. در طول این سال ها دولت ها سیاستی پیش گرفتند که کاملا ضد منافع سازمان تأمین اجتماعی بوده و امروز هزینه ی این سیاست ها را بر دوش کارگران و بازنشستگان انداخته اند. بازرس کانون شوراهای استان تهران با ابراز نگرانی از اینکه تصمیم دولت به دادنِ بسته …

، پیام آور و مبلغِ رایی شد که انتقادات زیادی به دنبال داشت؛ رویکرد وزیر به افزایش فقط ده درصدی مستمری بازنشستگان سایر سطوح، فقط رویکردی انتقالی و مبلغانه نبود؛ او از نظر دولت برای افزایش حقوق بازنشستگان دفاع کرد و گفت: بیشترین حمایت از حداقل بگیران صورت گرفته است. بعد از آن بود که اعتراض بازنشستگان به اجرایی نشدن ماده 96 قانون تامین اجتماعی و زیر پا گذاشته شدن مصوبات مزدی شورایعالی کار بالا …

…، مستمری بگیران و از کار افتادگان تامین اجتماعی نیز اجرایی شود. با این حال با گذشت سه ماه از سال جدید نه تنها افزایش 57 درصدی حقوق حداقل بگیران تامین اجتماعی اعمال نشده، بلکه دولت در رویه ای بی سابقه به جای افزایش 38 درصدی حقوق سایر سطوح بازنشستگان و مستمری بگیران، تنها 10 درصد افزایش حقوق برای آنها اعمال کرد. از سوی دیگر در حالی که تامین اجتماعی خود مصوبه شورایعالی کار را تایید کرده است …

شورای عالی کار بازگردد. وی با اعلام اینکه قرار بود ظرف 48 ساعت تکلیف افزایش حقوق بازنشستگان روشن شود گفت: با وجود آنکه بنا به دستور رئیس جمهور، جلسه نمایندگان بازنشستگان با محمد مخبر معاون اول دولت سیزدهم برگزار شده و نمایندگان مجلس نیز مصوبه دولت را به تنقیح قوانین فرستاده اند، اما همچنان بازنشستگان در انتظار تصمیم دولت و بازگشت دولت به قانون هستند. احمدی پنجکی هشدار داد؛ در …

، نه خوشایند است و نه نگهدار حرمت آنها محسوب می شود. به هیچ وجه حاضر نیستیم اجرای قانون را با این برنامه عوض کنیم. در اصل ریشه این نارضایتی به نقض مصوبه هیات مدیره سازمان تامین اجتماعی باز می گردد. هیات مدیره سازمان تامین اجتماعی، مبنای افزایش مستمری بازنشستگان خود را برای سال 1401 مصوبه دستمزدهای شورای عالی کار قرار داد. براین اساس، می بایست حداقل مستمری 57 درصد و مستمری بالاتر از سطوح به میزان 38 درصد زیاد می شد. اما هیات دولت در مقام ابلاغ کننده نهایی این مصوبه، برای سایر سطوح بگیران افزایشی 10 درصدی در نظر گرفت. …

اصلاح شود تا مغایرت های مذکور احصا و سپس با انعکاس گزارش هیئت تطبیق به هیئت دولت اقدامات لازم از سوی رئیس جمهور برای اصلاح مصوبه اخیر هیئت وزیران در ارتباط با حقوق بازنشستگان سازمان تأمین اجتماعی اجرایی گردد. پورابراهیمی در این نامه آورده است: فارغ از مغایرت های مذکور با قوانین ذکر شده سازمان تأمین اجتماعی نهاد عمومی غیردولتی که باید تصمیمات مربوط به منابع و مصارف و تعهدات این سازمان در چهارچوب اختیارات ذی نفعان سازمان مذکور که کارگران کارفرمایان و بازنشستگان هستند انجام گردد. انتهای پیام/؛ …

گروه اجتماعی : بازنشستگان را سخنی روشن و خواستی بی ابهام است؛ عمل به قانون و رویه قانونی سال های پیش. این که مصوبه مزدی شورای عالی کار که به تصویب هیئت امنای سازمان تامین اجتماعی رسیده است، عینا تأیید و اجرایی شود. ما به دنبال “پیشنهاداتِ حمایتی” نیستیم. بسته پیشنهادی هم نداریم. عمل به قانون را از دولت محترم مطالبه می کنیم. به گزارش بولتن نیوز به نقل از جماران، روزنامه جمهوری اسلامی …

فردی بر مسند وزارت کار بنشیند، ما اجرای مصوبه شورایعالی کار را با قدرت دنبال خواهیم کرد افزایش مستمری و حق مسکن به حاشیه می روند؟ همزمانی استعفای وزیر کار با اعتراض های بازنشستگان کارگری نسبت به افزایش 10 درصدی مزد و البته کاهش 100 هزار تومانی حق مسکن باعث شده است تا برخی از فعالان صنفی درباره احتمال به حاشیه رفتن افزایش مستمری بازنشستگان غیرحداقل بگیر تامین اجتماعی هشدار دهند …

به گزارش شهرآرانیوز ، بازنشستگان کارگری در گیلان، زنجان، خوزستان و کرمانشاه، خواستار اصلاح مصوبه ی افزایش مستمری ها شدند. این بازنشستگان می گویند: انتظار داریم دولت قبل از پایان خرداد مصوبه ی افزایش ده درصدی مستمری سایر سطوح را باطل کند. آن ها تاکید کردند: تمام بازنشستگان کشور باید از افزایش مصوب شورایعالی کار بهره مند شوند. منبع: ایلنا اخبار ویژه بازنشسته ها در لینک زیر: instagram.com/bazneshasteh. …

برای طرح های مختلف چیست؟، تذکر این نماینده به همراه 28 نماینده به رئیس جمهور؛ درمورد ضرورت تعیین سرانه ماهانه موردنیاز اقلام اساسی غذایی برای تمامی خانوارهای مشمول از طریق کالابرگ بدون پرداخت هزینه به جای یارانه نقدی. تذکر علیرضا ورناصری نماینده مسجدسلیمان به همراه جمعی از نمایندگان به وزیر ورزش؛ لزوم حمایت و صیانت از حقوق تیم نفت مسجد سلیمان در 2 بازی باقیمانده از لیگ برتر. …

میانگین امتیازات: 5 / 5. تعداد امتیازات: 87 به این خبر امتیاز دهید میانگین امتیازات: 5 / 5. تعداد امتیازات: 87 به این خبر امتیاز دهید 0/5 (0 نظر) 0/5 (0 نظر) مطالب مرتبط کاهش نرخ رسمی 19 ارز مطالب مرتبط کاهش نرخ رسمی 19 ارز مطالب مرتبط کاهش نرخ رسمی 19 ارز مطالب مرتبط کاهش نرخ رسمی 19 ارز برچسب ها افزایش حقوق بازنشستگان تأمین اجتماعی بانک رفاه سازمان تأمین اجتماعی مستمری بگیران برچسب ها …

به گزارش اقتصاد آنلاین به نقل از مهر ، سازمان تأمین اجتماعی اعلام کرد: با توجه به ابلاغ مصوبه هیأت وزیران درباره افزایش حقوق سال 1401 بازنشستگان به سازمان تأمین اجتماعی و اعلام قبلی در خصوص زمان واریز مابه التفاوت حقوق خردادماه، پرداخت افزایش حقوق خرداد از امروز به صورت استانی آغاز شده و ظرف چند روز آتی در سراسر کشور تکمیل می شود. همچنین مستمری بگیرانی که واریزی آن ها در حساب هایی به …

درب آسانسور، بسته بندی کالا با دستگاه و پالت سازی که کارآفرینان، بنیاد تعاون و مرکز مراقبت بعد از خروج ایجاد کرده اند و پرداخت حقوق ثابت ماهیانه 3 میلیون تومان به این مددجویان ، به خودکفایی و ایجاد درآمد پایدار برای آن ها کمک می شود. مدیرکل زندان های گیلان همچنین از ایجاد اشتغال خانگی برای خانواده زندانیانی که توانایی کارکردن در کارخانجات و موسسات کارگاهی را ندارند خبر داد و گفت: این افراد هم به طور متوسط 3 میلیون تومان در هر ماه دستمزد می گیرند. …

پولی که تامین اجتماعی می خواهد بدهد و آنچه کارفرما باید بپردازد، فرق است که اولی زاینده تورم معرفی می شود و پول کارفرما انگار سترون از زایش تورم است درست مثل پول پاشی های خود دولت که اصلا تورم نمی زاید هرچند خلق پول باشد. به این مهم انگار توجه ندارند آقایان که اگر افزایشِ حقوق بازنشستگان، عامل تورم و گرانی بود باید در سه ماه گذشته ریالی گرانی نمی داشتیم و تورم در همان جایی پای می کوفت که در سال 1400 …
Source link

نمایش بیشتر

نوشته های مشابه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

دکمه بازگشت به بالا