جنگ

ببینید | برخورد گلوله به دفترچه خاطرات؛ خوش‌شانس‌ترین سرباز جنگ اوکراین و روسیه


دریافت 3 MB

265 262

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.